Voetbalvereniging SVI gooit het over het andere boeg. De Zwolse club gaat haar clubhuis ombouwen tot een buurthuis waar onder andere mogelijkheden zijn tot vergaderruimtes, een buitenschoolse opvang en een huiswerkinstituut. Voorzitter Harro Velthuis ontving uit handen van sportwethouder René de Haan een cheque van 15.000 euro.

De bijdrage van 15.000 euro wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle. Met de verbouwing van het clubhuis wil SVI zich profileren als maatschappelijk betrokken organisatie. Sinds 2016 ontvangen Zwolse verenigingen minder subsidie. Daarnaast betaalden clubs meer huur voor hun accommodatie en ze moesten zich meer inzetten voor een verbindende rol binnen de wijk.

,,De geruchten over de bezuinigingen dwongen ons na te denken over andere verdienmodellen”, vertelt Velthuis in gesprek met RTV Focus Zwolle. Als voorbeeld neemt Velthuis het Haagse Laakkwartier. ,,Die is met succes overgegaan naar buurthuis en dat willen wij ook.” In 2014 opende de deuren van Buurthuis van de Toekomst in de Haagse wijk.

De Zwolse gemeenteraad is zich bewust van het belang van de sportverenigingen. De raad heeft daarom besloten van de resterende bezuinigingen af te zien. ,,De verenigingen en het clubhuis zijn tegenwoordig vaak wat de kerk vroeger was: het cement van de samenleving. Het is een belangrijke ontmoetingsplek. Het verbindt en zorgt voor participatie. Het kan als voorbeeld dienen voor andere clubs”, ervaart Aart Janssen, strategisch beleidsadviseur sport van Gemeente Zwolle.

Velthuis hoopt in 2019, middels de arbeid van de vele vrijwilligers, de opening van het buurthuis te realiseren.