Weinig regels bij sportclubs op het gebied van roken, eten en alcohol

De meeste sportverenigingen in Nederland hebben niet of nauwelijks regels op het gebied van roken, eten en alcohol. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen, waar leden en vrijwilligers van meer dan 2000 sportclubs in Nederland aan hebben meegedaan.

Roken
Zo is roken langs de lijn bij driekwart van alle onderzochte veldsportverenigingen toegestaan, zeggen de leden en vrijwilligers van die clubs. Hierbij is weinig verschil tussen bijvoorbeeld tennis- en voetbalverenigingen. Bij de grote sportbonden lijken alleen atletiekverenigingen de uitzondering te zijn: slechts bij een kwart van de verenigingen is roken langs het veld geen probleem.  Roken in de kantine is overigens wel zo goed als verleden tijd. Bij nog maar 65 van de 2002 clubs uit het onderzoek mag binnen een sigaretje worden opgestoken.

Eten
Ook worden in de meeste sportkantines geen gezonde producten verkocht. Bij minder dan een op de vijf kantines is volgens de deelnemers van het onderzoek bijvoorbeeld fruit te koop. Bij voetbal is dit zelfs nog minder. Hockey- en atletiekclubs hebben juist iets vaker fruit in de kantine liggen.

Alcohol
In bijna alle kantines wordt alcohol verkocht. Bij een kwart van de sportclubs uit het onderzoek mag dit alleen na een bepaalde tijd of in een aparte ruimte. Ook hier zie je grote verschillen tussen sporten. Bij hockey is het heel gebruikelijk om alleen alcohol te schenken vanaf een bepaald tijdstip of in een aparte ruimte (ongeveer de helft van de clubs hanteert deze regel), terwijl er bij tennisclubs nauwelijks regels zijn. Alcohol langs de lijn is bij ongeveer de helft van de verenigingen uit het onderzoek niet toegestaan. Opvallend is dat voetbalclubs veel strenger zijn (bij ongeveer zes op de tien clubs mag het niet) dan andere veldsportverenigingen (ongeveer een kwart).

Onderzoek
De NOS en de regionale omroepen vroegen aan vrijwilligers, leden en ouders van kinderen die lid zijn, wat het beleid is bij de club waar zij actief zijn. Aan het onderzoek deden bijna drieduizend mensen mee, die actief zijn bij ruim tweeduizend sportclubs verspreid over heel Nederland. Bijna de helft van de clubs zijn voetbalclubs (1093), gevolgd door hockeyclubs (130), tennisclubs (128), korfbal- (79) en atletiekverenigingen (50). Het onderzoek is niet representatief voor alle sportverenigingen in Nederland (er deden bijvoorbeeld weinig leden mee van zaalsporten en zwemverenigingen) en kan dus alleen dienen om een in grote lijnen iets te zeggen over het rook-, eet- en drankbeleid van (met name bovengenoemde) sportverenigingen.

* Kijk hier voor de bron en meer informatie.
* Kijk hier over ‘rookvrije sportclubs’, hier over ‘
gezonde sportkantine’ en hier over ‘alcohol en sportclubs’.