Veel sportorganisaties maken gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn veelal zelfs onmisbaar voor sportorganisaties. Maar wanneer is iemand nu eigenlijk vrijwilliger en wanneer is er sprake van een werknemer? Hieronder zal worden ingegaan op de diverse aspecten die hierbij een rol spelen en waar een sportorganisatie in dat kader zoal op moet letten.

Of sprake is van een arbeidsovereenkomst – en dus van de relatie werkgever/werknemer – is afhankelijk van de feitelijke situatie. De definitie van het begrip ‘arbeidsovereenkomst’ is te vinden in de wet (artikel 7:610 BW). Voor de kwalificatie ‘arbeidsovereenkomst’ moet zijn voldaan aan de volgende elementen ….

Lees het hele artikel in Sport FM, vakblad voor sportorganisaties.

Nog geen lid? Voor slechts €20,00 per jaar het vakblad, E-Specials en nieuws op de website www.meerdansport.nl. Meld je hier aan!