Succesvolle communicatie vraagt sterke organisatie

De website, nieuwsbrieven, persberichten, Facebook, Twitter, Instagram: het aantal communicatiemiddelen waarop je als club niet wilt ontbreken, is fors. En ieder communicatiemiddel vraagt om foto’s, video’s of artikelen. Verenigingen die levendig en succesvol willen communiceren, hebben een interessante puzzel voor de werkzaamheden die dit met zich meebrengt.

Ze bestaan nog: sportverenigingen waar het beheer van de communicatiemiddelen in de handen is van één persoon. Aan te bevelen is dit in ieder geval niet; de sleutel voor succesvolle clubcommunicatie is het delen van de verantwoordelijkheden. Dit komt zowel de werkbaarheid en kwaliteit als de betrokkenheid en de drive van de communicatievrijwilligers ten goede.

Een optimaal functionerende groep communicatievrijwilligers, die ik vanaf hier de communicatiecommissie noem, staat in verbinding met alle geledingen van de club. Ook heeft deze commissie de verantwoordelijkheden voor de diverse communicatiemiddelen goed ingericht en herbergt deze commissie een diversiteit aan vaardigheden voor de uit te voeren communicatieacties. Langs deze drie lijnen is de communicatiecommissie dan ook in te richten.

Contentstromen
Contentstromen, die iedere vereniging heeft, zijn praktische strategische handvatten om het communicatiebeleid van de club vorm te geven. De contentstromen zijn als het ware de geledingen waar een vereniging uit bestaat. Deze kunnen worden opgesplitst in sportieve en overige contentstromen. Sportieve contentstromen betreffen het sportaanbod van de vereniging. Ieder onderdeel van het aanbod van de club is een contentstroom, zoals de selectie, de recreatieve senioren, de jeugd, de mini’s en de G-afdeling.

De overige contentstromen betreffen thema’s die, naast het sportieve aanbod van de club, ook belangrijk zijn om in beeld te brengen. Voorbeelden zijn de maatschappelijke activiteiten van de club, de vrijwilligers, sponsoring en nevenactiviteiten.

Het is slim om de contentstroom te benoemen en deze structureel een plaats te geven in de communicatiemiddelen van de vereniging. Zo geeft de club aandacht aan de huidige betrokkenen bij deze onderwerpen én maakt ze de waarde hiervan zichtbaar aan andere doelgroepen. Met zowel de sportieve als de overige contentstromen wordt de club in de volle breedte geprofileerd. Om de contentstromen goed en structureel een plaats te geven in de communicatiemiddelen van de vereniging is het van belang hier concreet personen aan te koppelen.

Lees het hele artikel in Sport FM 16.5 dat op 19 oktober op de deurmat ligt!