Sport FM 18.5 online

Sport FM maakt al meer dan 20 jaar exclusieve content over alles wat er speelt in de sportvereniging.

De vijfde editie van Sport FM 2018 is inmiddels verschenen, met daarin:

Dit vindt Lutger er van: Stel inhoud boven procedures

In het nieuwe sportakkoord is het belang van de sportvereniging onderkent. De nationale overheid ziet in dat het versterken van de verenigingscultuur in Nederland een belangrijke pijler is om de kwaliteit van de samenleving te vergroten. Na vele jaren van discussie is er een doorbraak: de grote hoeveelheid verenigingen die in land rijk is worden voor vol aangezien! Om clubs te versterken zullen veelal veranderprocessen op gang gebracht moeten worden. In het bedrijfsleven wordt er al langer geroepen: als je je niet aanpast aan de vernieuwde context dan teken je je eigen doodvonnis. Einstein zei ooit: als je doet wat je deed dan krijg je wat je kreeg. Maar veranderprocessen op gang brengen is niet eenvoudig.

Geen vrijwilliger, maar werknemer?!

In augustus 2018 kwalificeerde de kantonrechter Amsterdam de relatie tussen een amateurvoetbalvereniging en een Technisch Coördinator – die als vrijwilliger actief was voor de voetbalvereniging – als arbeidsovereenkomst. Dit leidt tot de vraag wanneer een “vrijwilligersovereenkomst” (toch) kan worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst. Hieronder zullen wij ingaan op voornoemde uitspraak en de relevante aspecten in dit kader.

In de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam d.d. 8 augustus 2018[1] meende amateurvoetbalvereniging RKSV Door Combinatie Groot (“DCG”) dat sprake was van een vrijwilligersovereenkomst, terwijl de “vrijwilliger” (de “Technisch Coördinator”) stelde dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. De feiten waren als volgt. De Technisch Coördinator werd vanaf april 2017 Technisch Coördinator voor de onderbouw (“TCO”) bij DCG voor ongeveer 14 uur per week. De Technisch Coördinator heeft in dat kader een door hem opgestelde concept-arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan DCG toegestuurd.

E-Special Ledenbehoud 

Ledenbehoud is voor sportclubs een essentieel thema. In een groot aantal sporten staat het ledental bij de clubs onder druk. Dan kun je denken aan ledenwerving als oplossing, maar het bestaansrecht van je club is ook sterk afhankelijk van je inspanningen om leden te behouden. Clubs die niet in staat zijn leden te behouden, zien het positieve resultaat van ledenwerving immers snel in rook opgaan. Gelukkig kun je zelf veel doen om leden te behouden. Jongeren gaan studeren of willen niet meer aan een club verbonden zijn. Voor ouderen is er niet altijd een passend aanbod. Hoe zorg je er als sportclub voor dat jouw leden niet weglopen? Deze E-special van Sport FM helpt daarbij.

GVA zet Doornenburg aan tot beweging

Bij het inrijden van het Gelderse dorp Doornenburg, goed voor 3000 inwoners, is het relatief rustig. Als sportpark de Vijzel in zicht komt, wordt het drukker. Op het terrein huisvest voetbalvereniging GVA zich, terwijl ook enkele beweeggroepen actief zijn op het sportpark. Een resultaat in het kader van GVA Open: meer dan alleen voetbal.

Een trend in de Nederlandse maatschappij. Steeds meer verenigingen worden meer dan alleen voetbal-, hockey- of handbalvereniging. De clubs willen hun accommodatie beter benutten en meer doen voor de samenleving om hen heen. ,,Een open club kenmerkt zich door een open houding van de kartrekkers en betrokken van de club”, meldt het NOC*NSF op haar website. Daar is voorzitter Wilko Brom een goed voorbeeld van. Na zijn aanstelling in 2015 rolde het balletje bij GVA. Marc Doornekamp was namens Sport FM TV erbij en maakte deze minireportage.

Diversiteit bij Sittard Condors

Sport FM is in den lande op zoek gegaan naar onderwerpen die de huidige sportbestuurders bezig houdt. In de komende edities zullen we elke keer één thema bespreken en voorleggen aan een sportbestuurder. We hopen hiermee de theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen en bestuurder te inspireren met tastbare voorbeelden. In dit artikel staat diversiteit in het bestuur centraal. Lutger Brenninkmeijer gaat in op het begrip diversiteit en toog naar het zuiden van het land om te spreken met bestuursleden Claire Bindels en Robielly van Kempen – Martis van Sittard Condors.

Op televisie was een programma over het Nederlandse bedrijfsleven. Een Amerikaanse organisatie deskundige kreeg de foto’s voorgelegd van de grote Nederlandse AEX fondsen zoals Philips, Akzo Nobel, Unilever en Shell. Hem werd gevraagd wat hij zag. Zijn conclusie was dat elke board die hij zag uit dezelfde soort mensen (vooral mannen) bestond. Het was bijzonder om te zien dat als de CEO een blauw pak met wit overhemd en rode das aan had, de andere managementleden exact hetzelfde aan hadden. Ook was de houding van iedereen gelijk. Of je naar een spiegel zat te kijken. Het was duidelijk dat gelijkgestemden elkaar opzoeken.

De ondernemende sportvereniging: GAC Hilversum loopt zich warm

Door teruglopende inkomsten uit subsidies en minder contributie opbrengsten als gevolg van dalende ledenaantallen zien veel verenigingen zich genoodzaakt andere activiteiten te ontwikkelen om geld te ‘verdienen’. Er zijn echter ook clubs waarbij dat helemaal niet aan de orde is en het creatieve ondernemerschap als ‘vanzelf’ bij de verenigingscultuur past. Over die clubs gaat deze serie, waarbij we dit keer op bezoek gaan bij een atletiekvereniging: GAC uit Hilversum. We spreken met de voorzitter van de sponsorcommissie Ben Bus. Buiten op de sintelbaan lopen de atleten zich warm voor hun wekelijkse training.

De Gooise Atletiek Club (GAC) Hilversum is één van de grootste atletiekverenigingen van Nederland. GAC biedt haar leden een breed en kwalitatief hoogstaand trainingsaanbod, heeft uitgebreide faciliteiten en kent een rijk verenigingsleven. GAC heeft circa 1600 leden, van 5  tot 85 jaar, die sporten op alle mogelijke niveaus. Iedereen met een atletiekhart voelt zich thuis bij GAC. Men maakt onderscheid tussen loopsport en wedstrijdatletiek. Jeugd valt bij GAC onder de wedstrijdatletiek. Loopsport disciplines zijn hardlopen, nordic walking, bootcamp  en sportief wandelen. Wedstrijd-atletiek is de ‘moeder’ aller sporten en omvat een veelheid aan baansporten als sprint, verspringen, hordelopen en polsstok hoogspringen

Meer weten wat Sport FM voor u betekent?

Neem dan eens een kijkje bij de tools die we voor sportverenigingen hebben. Of blader door het magazine archief van de afgelopen 20 jaar. Of duik eens in de onderwerpen die we via E-Specials hebben samengesteld.

Klik hier om het magazine te lezen!

Veel leesplezier!