“Leden lopen weg als je vrijwilligerswerk verplicht stelt”

Steeds vaker zie je bij clubs dat het ‘vrijwillige’ karakter van vrijwilligerswerk verdwijnt. Hoe moet je daar als club mee omgaan? We spraken een...

De ondernemende vereniging: korfbalclub Dalto uit Driebergen

Door teruglopende inkomsten uit subsidies en minder contributie opbrengsten als gevolg van dalende ledenaantallen zien veel verenigingen zich genoodzaakt andere activiteiten te ontwikkelen om...

“Deze werkplek is te gek”

FNV Zomertoer langs zwembaden

LAATSTE MAGAZINE

Sport FM 17.6