Nog een ruime maand en dan zijn op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen. Uit onderzoek van Mulier Instituut blijkt sport een belangrijke rol te spelen bij de keuze van de inwoners.

Eén op de vijf kiesgerechtigden neemt de sportstandpunten van de politieke partijen mee in de keuze op 21 maart. 42 procent van de kiesgerechtigden laat weten graag te zien dat gemeenten extra investeren in schoolzwemmen. Een kwart noemt topsport(evenementen) als bezuinigingsoptie voor gemeenten.

Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat 54 procent tevreden is over de sport- en beweegmogelijkheden in de gemeenten. Een grote meerderheid (81 procent) vindt dat in hun buurt voldoende mogelijkheden op het gebied van sport zijn.

Veertig procent van de kiesgerechtigden vindt dat gemeenten niet moeten bezuinigen op het sport- en beweegbeleid. In 2014 lag dit aantal op slechts 25 procent.