Regeerakkoord goed voor vrijwilligers

Aan vrijwilligers kan momenteel onder voorwaarden een bedrag van maximaal €1500 per kalenderjaar als onbelaste onkostenvergoeding worden verstrekt. Dit bedrag wordt door het nieuwe kabinet met €200 verhoogd tot €1700.
Regeerakkoord
De vrijwilligersvergoeding was al vanaf 1 april 2017 voor iedereen gelijk, ongeacht of iemand een uitkering heeft of niet. Vrijwilligers van 23 jaar en ouder krijgen een maximale vergoeding van €4,50 per uur met een maximum van €150 per maand en €1.500 per jaar. Dat bedrag is dus nu opgetrokken naar €1700. Voor vrijwilligers onder de 23 is de uurvergoeding maximaal €2,50. Vergoedingen tot deze maxima hebben geen invloed op de hoogte van de uitkering en zijn belastingvrij.
De afspraken over vergoedingen voor vrijwilligerswerk zijn door de Belastingdienst gepubliceerd nadat demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma net voor de verkiezingen besloten had dat de vrijwilligersvergoeding voor iedereen, ongeacht de uitkering, gelijk moet zijn. De Belastingdienst heeft dit nu geëffectueerd en de website aangepast.