Magazine

Sport is meer dan winnen of verliezen. Sport speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie en gezondheid, jeugd, onderwijs, waarden en normen, integratie, wijken en veiligheid. Kortom, van sport als doel naar sport als middel. Het gaat daarbij om de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; om het vergroten van het effect van sport en beweging op de volksgezondheid; om de participatie, emancipatie en integratie van achterblijvende of kwetsbare groepen in de sport en om de ontwikkeling van talent en het leveren van topprestaties.

Maar bovenal moet sport voor iedereen een sportieve, gezonde en veilige omgeving bieden, waar negatieve (rand)verschijnselen worden aangepakt die afbreuk doen aan de kracht van de sport.

Missie

Sport FM geeft invulling aan deze visie door het creƫren van een wederkerige relatie tussen de (georganiseerde) sport, de content partners en het Nederlandse bedrijfsleven. De kennis en informatie wordt door middel van een onafhankelijk redactie in samenwerking met content partners verzorgd door middel van een magazine, een website en mogelijke andere informatiedragers.

Sport FM is een onafhankelijk medium voor iedereen die betrokken is bij het faciliteren van de sport in Nederland. Het heeft als doel sportorganisaties en werkers in de sport van informatie te voorzien die hen helpt op zowel beleidsmatig als praktisch niveau.