Nieuws

De ondernemende vereniging: ZPC Amersfoort worstelt maar komt boven

Door Paul Boehlé Door teruglopende inkomsten uit subsidies en minder contributie opbrengsten als gevolg van dalende ledenaantallen zien veel verenigingen zich genoodzaakt andere activiteiten te...

De ‘economische waarde’ van sport

Door Peter Scholten Op 7 mei j.l. lanceerde het Kenniscentrum Sport een nieuwe tool op het internet. En omdat het een kenniscentrum is, verwacht je...

De lerende vereniging: SV Baarn

Door Lutger Brenninkmeijer In het najaar van 2017 werd Lutger Brenninkmeijer door journalist Sander Collewijn van hockey.nl benaderd. “Ik ben toen vooral gaan stilstaan bij...