Nieuwe Crowdfundingsite voor Sportverenigingen

Overal in Nederland zijn er sportverenigingen die te maken hebben met terugloop van inkomsten door het wegvallen van structurele subsidies of een afname van ledenaantallen. Verenigingen moeten ondernemender worden, zo klinkt het regelmatig, of op zijn minst op andere manieren geld, vrijwilligers en materialen gaan werven. Crowdfunding en crowdsourcing kunnen daarbij interessante middelen zijn, maar elk met hun grenzen en beperkingen. Voor je Buurt, Sport FM en ValueFactory starten nu een nieuwe crowdfundingsite voor Sportverenigingen.

Gratis Workshop
Voor Je Buurt biedt in samenwerking met SportFM en ValueFactory sportverenigingen op woensdag 22 november van 19:30 – 21:30 uur in gebouw Nieuw Welgelegen in Utrecht (Grebbeberglaan 5) de mogelijkheid om in een gratis workshop kennis te maken met crowdfunding en crowdsourcing.

Inhoud
Tijdens de workshop gaan we in op manieren om een kansrijke wervingscampagne voor geld (donaties), hulp (vrijwilligers, expertise) en/of materialen op te zetten. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan de uitdagingen waar je als sportvereniging voor komt te staan. Wanneer is het de moeite om een campagne te starten? Hoe breng je een team bij elkaar? Hoe overtuig je het verenigingsbestuur of juist de leden? Wanneer werkt een campagne wel en wanneer niet? Er is voldoende ruimte om je eigen project of vereniging als casus in te brengen. Je gaat dus niet alleen naar huis met tips en tricks, maar ook met concrete ideeën en een eerste opzet van je eigen campagne! Kijk hier voor meer informatie.

Organisatie
Voor je Buurt bestaat sinds 2013 en begeleidde bijna 600 campagnes die samen zo’n € 3 miljoen ophaalden met steun van meer dan 40.000 supporters. Daarbij biedt men niet alleen een platform maar verleent men ook, met o.a. een helpdesk, gratis service en ondersteuning bij de campagne. SportFM  is een onafhankelijk medium voor iedereen die betrokken is bij het faciliteren van de sport in Nederland. In de oktobereditie van Sport FM is extra aandacht voor ondernemerschap bij sportverenigingen en staat een uitgebreid artikel over crowdfunding. ValueFactory is een organisatie die maatschappelijke organisaties met initiatieven helpt om inzicht te krijgen in hun maatschappelijke waarde en steun geeft om deze te verzilveren.

Aanmelden?
Meld je uiterlijk 19 november aan door een e-mail te sturen naar info@voorjebuurt.nl. Let op: er kunnen maximaal 15 sportinitiatieven (met 2 deelnemers per initiatief) deelnemen aan de workshop.

Meer informatie
Kijk eens hier en neem voor meer informatie contact op met: Martijn Arnoldus (Voor je Buurt), 020-3377055, martijn@voorjebuurt.nl of Eric Denneman (ValueFactory), 06-53214450, eric@valuefactory.org.

 

BONO-Opleidingen