Nieuwe aanpak voor combinatiefunctionarissen in Rijswijk

Op 3 oktober 2017 heeft het college B&W ingestemd met de continuering van de inzet van combinatiefuncties in Rijswijk en daartoe de verklaring deelname Brede impuls combinatiefuncties ondertekend.

Na een evaluatie halverwege 2016 is na overleg met de betrokken partijen besloten tot een andere aanpak en een andere verdeling van de inzet van combinatiefuncties. Met de “Brede Impuls Combinatiefuncties Rijswijk” initieert Gemeente Rijswijk een nieuwe aanpak voor inzet van de combinatiefuncties. Gemeente Rijswijk heeft zich daarbij laten inspireren door de wensen die partners in diverse overleggen en bijeenkomsten hebben geuit.

Programmacoördinator
Daar waar de combinatiefunctionaris voorheen voornamelijk werd ingezet als uitvoerder op gebied van sport, ontwikkelt de functie zich in de nieuwe werkwijze tot programmacoördinator die een samenwerkingsverband faciliteert bij het tot stand brengen van een school- en wijkprogramma op gebied van natuur, taal, techniek, cultuur en sport. Een deel van de uren is gereserveerd voor de programma-uitvoering.

Nieuwe kadernota
In de nieuwe kadernota Jeugd, Onderwijs en Brede Scholen is een van de uitgangspunten dat jeugdigen zich breed ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Hiervoor nemen ze deel aan (losse) activiteiten en/of zijn ze lid van een vereniging. Een activiteit kan zijn het volgen van onderwijs of meedoen op de kinderopvang. Activiteiten kunnen in georganiseerd verband plaatsvinden, maar ook thuis en ze kunnen structureel van aard zijn maar ook tijdelijk ontstaan vanuit een hype. Dit bereikt de gemeente door:
• een aanbieden van een aanbod op en naast school, waarmee jeugdigen van 2 tot 14 jaar hun interesses kunnen verbreden en/of intensiveren
• leerlingen specifiek kennis te laten maken met sport, kunst & cultuur en natuur & milieu;
• het inrichten van een impulsregeling Brede Ontwikkeling voor het coördineren en realiseren van activiteiten voor de jeugdigen.

De uitvoering van de combinatiefunctionarissen ligt bij het bedrijf Sportief Besteed Groep.

Bron: Rijswijks Dagblad.