De Gezondheidsraad gaf het in 2003 al aan: “De helft van alle voetballers krijgt ergens in de sportloopbaan een hersenschudding… Bij sporters die meerdere hersenletsels oplopen, dreigt chronische hersenbeschadiging en dat kan weer leiden tot dementie. Er zijn aanwijzingen dat veelvuldig koppen ook een rol kan spelen bij het ontstaan van chronisch hersenletsel…”

Nu geeft de KNVB aan dat minstens 4.000 voetballers een hersenschudding oplopen. Daarvan worden er 500 behandeld bij de Eerste Hulp van het ziekenhuis, geeft Veiligheid.nl aan. Het grootste probleem is dat veel mensen niet de impact van een hersenschudding kunnen inschatten, waardoor zij geen maatregelen nemen, maar gewoon verder gaan met de normale dagelijkse gang van zaken. Dat geeft dan weer te veel prikkels aan de hersenen die dat door de kwetsuur niet (goed) kunnen verwerken, waardoor de klachten aanhouden of zelfs verergeren.

FIFPro ontdekte een link tussen hersenletsel en mentale klachten, zoals een depressie. Samen met de FA startten zij deze maand een onderzoek naar hersenletsel en de gezondheidseffecten op de lange termijn.

De KNVB wil voetballers met een hersenschudding beter begeleiden. Daarom opent op 1 maart een KNVB polikliniek voor voetballers die op het voetbalveld een hersenschudding hebben opgelopen. De bond werkt daarvoor samen met het AMC en de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In Gorinchem hebben ze al een poos aandacht voor hersenletsel bij keepers. Een paar jaar geleden was Sport FM tv daar voor een reportage. Klik hier  om deze te bekijken.