FNV Zomertoer langs zwembaden

Begin juli vond onze zomertoer plaats. Met een heuse FNV-camper hebben we een week lang zwembaden bezocht om te vertellen over de nieuwe cao zwembaden en in gesprek te gaan met werknemers uit deze branche.

De toer begon maandagochtend in Vlaardingen bij zwembad de Kulk. Daar zijn we door de manager zeer gastvrij ontvangen. Voorafgaand aan de rondleiding hebben we met elkaar onder het genot van een bak koffie alle ins en outs besproken over het behaalde cao resultaat. Geconcludeerd mag worden dat zowel werkgevers als werknemers zeer tevreden zijn over het behaalde cao resultaat.

Onze toer eindigde vrijdag in Veldhoven bij zwembad Den Ekkerman. Helaas was Den Ekkerman net geconfronteerd met een raadsbesluit dat het zwembad moet gaan sluiten. Er heerste onzekerheid en veel onbegrip over het raadsbesluit. We hebben bij zwembad Den Ekkerman zowel bezoekers, inwoners en werknemers te woord gestaan en vragen beantwoord. Er is veel steun voor behoud van zwembad den Ekkerman. We hebben met elkaar besloten dat we het hier niet bij laten en in het najaar overgaan tot actie richting de gemeente Veldhoven! Dit gaan we samen met de werknemers, klanten en inwoners van Veldhoven doen.

Er spelen verschillende zaken bij de zwembaden die we hebben bezocht. De één heeft te maken met forse bezuinigingen vanuit de gemeente en ondervangt dit door milieubesparend en innoverend bezig te zijn, bij de ander is er sprake van een overname of is geconfronteerd met een negatief raadsbesluit. Het gaat hier om onderwerpen zoals die allen zijn opgenomen in de sociale agenda. Een belangrijk onderdeel van de cao zwembaden waar we samen met de leden invulling aan willen geven.

Naast informatieverstrekking vanuit onze zijde hebben we veel gehoord en geleerd over hoe het er in de zwembaden aan toe gaat. Daarnaast is er onderling volop kennis gedeeld over de eigen praktijk. We willen de zwembaden die onze zomertoer mogelijk hebben gemaakt heel erg bedanken.

De zomertoer heeft ervoor gezorgd dat we op een positieve wijze de cao konden introduceren binnen de zwembaden en vragen hebben kunnen beantwoorden. Dit allemaal gerealiseerd door de actieve betrokkenheid van onze leden!

We hopen dat het positieve gevoel die we gedurende de zomertoer hebben ervaren over de nieuwe cao zwembaden voort zal bewegen.