Dit vindt Lutger er van: Stel inhoud boven procedures

In het nieuwe sportakkoord is het belang van de sportvereniging onderkent. De nationale overheid ziet in dat het versterken van de verenigingscultuur in Nederland...

De lerende vereniging: SV Baarn

Door Lutger Brenninkmeijer In het najaar van 2017 werd Lutger Brenninkmeijer door journalist Sander Collewijn van hockey.nl benaderd. “Ik ben toen vooral gaan stilstaan bij...

E-Special Ledenbehoud

Sport FM 19 juni online

Vanuit de lucht