De ondernemende vereniging: een tussenstand

Door teruglopende inkomsten uit subsidies en minder contributie opbrengsten als gevolg van dalende ledenaantallen zien veel verenigingen zich genoodzaakt andere activiteiten te ontwikkelen om...

Dit vindt Lutger er van: Stel inhoud boven procedures

In het nieuwe sportakkoord is het belang van de sportvereniging onderkent. De nationale overheid ziet in dat het versterken van de verenigingscultuur in Nederland...

E-Special Ledenbehoud

Sport FM 17.6 is verschenen

Vanuit de lucht