Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft 1.600 sportorganisaties getoetst en concludeert dat de financiële situatie van sportverenigingen in 2017 is gestabiliseerd. Dat zou kunnen liggen in het feit dat er gemiddeld genomen sprake is van een toename van inkomen, zo lezen we op de website. Deze inkomsten worden verdeeld onder Sponsoring, Contributie en Kantine. Deze zijn alle drie gestegen ten opzichte van 2016 met ongeveer 3%.

Vanaf 2010 tot 2016 is het percentage met kwalificatie ‘goed’ of ‘uitstekend’ afgenomen van 59% tot 41%. Dat lijkt zich nu te stabiliseren. De categorie ‘redelijk’ (deze kunnen wel voldoen aan verplichtingen, maar zijn niet in staat te reserveren) is toegenomen.

SWS laat weten dat niet betekent dat iedere sportorganisatie haar inkomsten in het afgelopen jaar heeft zien toenemen. SWS constateert dat de verschillen tussen verenigingen groot zijn. Zo heeft 46% van de gecontroleerde organisaties haar sponsorinkomsten zien dalen, terwijl voor 3% van de verenigingen deze inkomsten gelijk zijn gebleven. De stijging van 3,2% is dus toe te schrijven aan de 51% van de vereniging die de inkomsten uit sponsoring heeft zien toenemen.Opmerkelijk is dat voetbalverenigingen gemiddeld genomen minder profiteren van de stijging van sponsoropbrengsten dan tennis- en hockeyverenigingen.

Voor de contributieopbrengst geldt dat 57% van de verenigingen hier een stijging heeft laten noteren, terwijl er voor 43% sprake was van een daling. Voor de sportverenigingen met een stijgende opbrengst hoeft dit niet altijd te betekenen dat ook het ledental is toegenomen. De stijging kan ook (deels) gerealiseerd zijn door een verhoging van de contributie per lid.

Ook de kantineomzet laat een wisselend beeld zien. 56% van de sportorganisaties laat hier een plus noteren, terwijl voor 43% van de clubs er sprake is van een daling. Voor 1% van de sportorganisaties is dit gelijk gebleven.