Uit onderzoek van het Mulier Instituut in het kader van Veilig Sport Klimaat blijkt dat op de Nederlandse sportvelden minder ongewenst gedrag toonbaar is. Nederlanders voelen zich over het algemeen veilig in de amateursport.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek laten zien dat sporters minder ongewenst gedrag ervaren. Het afgelopen jaar was het 32 procent ten opzichte van de 36 procent drie jaar eerder. Daarnaast daalde het aantal gerapporteerde excessen van 305 (seizoen 2015/2016) naar 184 (seizoen 2016/2017).

Op de vraag of verenigingsbestuurders klachten ontvangen over wangedrag antwoordt 47 procent bevestigend. In 2015 lag dit percentage nog op 56. Ten slotte geeft ruim 95 procent van de Nederlandse bevolking aan zich veilig te voelen in de amateursport.