NIEUWS & NOVITEITEN

Dit vindt Lutger er van: Stel inhoud boven procedures

In het nieuwe sportakkoord is het belang van de sportvereniging onderkent. De nationale overheid ziet...

De ‘economische waarde’ van sport

Door Peter Scholten Op 7 mei j.l. lanceerde het Kenniscentrum Sport een nieuwe tool op het...

‘Als je je waarde niet kent, kun je die ook niet communiceren’

Door Peter Scholten Dit vindt Peter er van: ‘Als je je waarde niet kent, kun je...

SPORTACCOMMODATIE

Maatregelen voor sporters met een beperking

Mensen met een beperking hebben – net als ieder ander – recht om zelfstandig aan...

HCM Arnhem heeft rookvrij sportpark

“Het gaat niet om handhaving, maar om bewustwording” In de vorige (geprinte) uitgave van Sport FM...

E-Special Ledenbehoud

Ledenbehoud is voor sportclubs een essentieel thema. In een groot aantal sporten staat het ledental...

BESTUUR & ORGANISATIE

Maatregelen voor sporters met een beperking

Mensen met een beperking hebben – net als ieder ander – recht om zelfstandig aan...

Diversiteit belangrijk voor goed bestuur

"Het beeld is dat relatief veel oudere, autochone mannelijke Nederlanders het bestuur vormen”, schetst Mar...

De Open Club

Het verengingsmodel ligt de laatste jaren onder een vergrootglas. Wat is de toekomst van een...

SOCIAAL KLIMAAT

Lutger: Geen tijd

In de Telegraaf Magazine stond een groot interview met de oprichter van Coolblue, Pieter de...

De Open Club

Het verengingsmodel ligt de laatste jaren onder een vergrootglas. Wat is de toekomst van een...

GVA zet Doornenburg aan tot beweging

Bij het inrijden van het Gelderse dorp Doornenburg, goed voor 3000 inwoners, is het relatief...

SPORT & WERK

Diversiteit belangrijk voor goed bestuur

"Het beeld is dat relatief veel oudere, autochone mannelijke Nederlanders het bestuur vormen”, schetst Mar...

Geen vrijwilliger, maar werknemer?!

In augustus 2018 kwalificeerde de kantonrechter Amsterdam de relatie tussen een amateurvoetbalvereniging en een Technisch...

Diversiteit bij Sittard Condors

Sport FM is in den lande op zoek gegaan naar onderwerpen die de huidige sportbestuurders...

FINANCIEEL

De ondernemende sportvereniging: GAC Hilversum loopt zich warm

Door teruglopende inkomsten uit subsidies en minder contributie opbrengsten als gevolg van dalende ledenaantallen zien...

De ondernemende vereniging: ZPC Amersfoort worstelt maar komt boven

Door Paul Boehlé Door teruglopende inkomsten uit subsidies en minder contributie opbrengsten als gevolg van dalende...

‘Als je je waarde niet kent, kun je die ook niet communiceren’

Door Peter Scholten Dit vindt Peter er van: ‘Als je je waarde niet kent, kun je...

COMMUNICATIE

De ondernemende vereniging: een tussenstand

Door teruglopende inkomsten uit subsidies en minder contributie opbrengsten als gevolg van dalende ledenaantallen zien...

Dit vindt Lutger er van: Stel inhoud boven procedures

In het nieuwe sportakkoord is het belang van de sportvereniging onderkent. De nationale overheid ziet...

De lerende vereniging: SV Baarn

Door Lutger Brenninkmeijer In het najaar van 2017 werd Lutger Brenninkmeijer door journalist Sander Collewijn van...