Gratis adviseurs voor sportclubs

Het besturen van een sportvereniging is leuk werk. Ja toch? Maar eerlijk is ook dat het niet altijd gemakkelijk is. Een organisatie zodanig in te richten en de taken en werkzaamheden zo in te vullen en te verdelen zodat het meeste goed gaat. Maar we hebben goed nieuws … je hoeft het niet alleen te doen! Er staan tal van mensen klaar die de sportvereniging als vrijwilligers-, ideële en ondernemende organisatie/vereniging van harte en meestal gratis willen helpen. Schroom daarom niet contact met hen te zoeken om zo het bestuurswerk te kunnen verlichten. In dit artikel passeren verschillende mogelijkheden de revue.


Eigen leden

Kijk in eerste instantie eens in het eigen ledenbestand. Daarbinnen bevinden zich tal van mensen die al dan niet nog werkzaam zijn binnen een bedrijf of organisatie en wellicht bereid zijn om hun deskundigheid ad-hoc beschikbaar te stellen en van advies te dienen als het gaat om specifieke zaken.

Vrijwilligerscentrales
Ook lokale vrijwilligersorganisaties zijn van harte bereid om gratis adviezen te geven en hun deskundigheid in te zetten. Zij zijn aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV). De NOV is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland waarbij 370 (koepel)organisaties aangesloten. Dit zijn organisaties die met of voor vrijwilligers werken. Inhoudelijk bestrijken de lidorganisaties het gehele maatschappelijke spectrum: sport, zorg, groen, veiligheid, jeugd, kunst, cultuur, kerken, politiek enzovoort.

Lokale bedrijven
Ook het lokale bedrijfsleven is van harte bereid om, in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen, behulpzaam te zijn en van advies te dienen. Daarbij kan gedacht worden aan de eigen sponsors maar ook aan bedrijven die zijn aangesloten bij een lokaal platform dat als doel heeft lokale organisatie en bedrijven met elkaar te verbinden. Kijk eens hieronder bij “Samen voor”. In dit kader zijn er tal van netwerken actief. Hieronder een aantal voorbeelden.

  • Sport & Zaken
    Sport & Zaken is de matchmaker tussen sport en bedrijfsleven. Men brengt samenwerkingen tot stand tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport. Kijk hier voor meer informatie.
  • Samen Voor
    Samen voor zijn lokale organisaties die een brug slaan tussen bedrijf en samenleving door matches te maken tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven, en brengen hen samen in concrete en zinvolle projecten of programma’s. Zij doen dit dan in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijk betrokken ondernemen kader (MBO). Kijk bijvoorbeeld is naar Samen Voor Zeist.
  • De Uitdaging
    De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Men bemiddelt in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld). Kijk eens hier voor meer informatie.

Verenigingsadviseurs
Sportbonden, gemeentelijke/provinciale sportraden en sportservices hebben de beschikking over verenigingsadviseurs die sportclubs graag van dienst willen zijn. Zij ondersteunen, adviseren en begeleiden sportclubs en helpen hen zo verder om de dienstverlening aan de leden nog beter te kunnen doen. Zoek gerust eens contact met die organisatie die je zou kunnen helpen. Er bestaat inmiddels een Platform Verenigingsadvies om verenigingsadviseurs met elkaar in contact te brengen en kennis uit te wisselen.

Serviceclubs
In elke gemeente zijn serviceclubs actief. Een serviceclub is een vrijwillige non-profit organisatie waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om “liefdadigheidswerk” te doen door metterdaad bij te dragen of door het werven van middelen voor andere organisaties. Zo organiseren ze niet alleen evenementen (om bv. geld op te halen) maar zijn ook bereid om vanuit de specifieke deskundigheden en achtergronden van de aangesloten leden, van advies te dienen. Ook zo kan een serviceclub zijn maatschappelijke rol vervullen. Er zijn verschillende organisaties zoals Fifty-One, Inner Wheel, JCI Nederland, Kiwanis, Ladies’ Circle, Lions, Leo’s, Nederlandsche Tafelronde, Rotaract, Rotary, Soroptimist International en Zonta. Informeer eens naar de serviceclubs in jouw eigen gemeente en vraag naar hun adviesmogelijkheden.

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
De adviseurs van de KNHM kunnen kosteloos steun geven bij vragen als …
* Hoe ga ik om met de marketing & communicatie?
* Hoe werk ik samen met de gemeente?
* Hoe trek ik sponsors en subsidiegevers over de streep?
* Hoe kan ik “ondernemender” functioneren? * Hoe realiseer ik een duurzaam ‘verdienmodel’?
* Hoe maak ik van mijn locatie ook een ontmoetingsplek voor de wijk?
* … en nog veel meer … In elke provincie is er een team met adviseurs. De adviseurs zijn vrijwilligers en begeleiden jou bij het realiseren van jouw initiatief. Zij hebben hun sporen verdiend als bestuurder, adviseur of ondernemer. Elk team beschikt over adviseurs met verschillende achtergronden en een krachtig netwerk dat ingezet kan worden om jouw initiatief beter en sneller te realiseren. Belangstelling? Stuur dan gerust eens een mailtje naar één van de adviseurs in jouw provincie. Zij staan kosteloos voor je klaar. Misschien ben je met een mailtje al geholpen; krijg je net die simpele tip, of naam van een contactpersoon. En anders komt men graag langs op de koffie en brengt men kennis, netwerk en inspiratie mee. Kijk eens hier voor de bron en meer informatie.

Sesamacademie
De SESAM academie adviseert en ondersteunt maatschappelijke organisaties waar vrijwilligers actief zijn. SESAM adviseurs zijn zelf ook vrijwilligers, zij zijn experts op het gebied van bestuurlijke- en organisatorische vraagstukken. SESAM adviseurs bieden advies en ondersteuning bij:
* Het maken van een beleidsplan.
* Het opzetten van vrijwilligersbeleid.
* Het schrijven en ontwikkelen van een projectplan.
* Het voeren van onderhandelingen.
* Het begeleiden van een fusieproces.
* Het werven van fondsen.
* Het beter en efficiënter te vergaderen.
* … of bij een andere hulpvraag?
Naast organisatieadvies biedt SESAM academie ook interim bestuur. De missie van SESAM academie is het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van vrijwilligersorganisaties. Dit betekent dat men samen met de organisatie problemen oplost. Alle functies in de SESAM organisatie, behalve het parttime bureaumanagement, worden bezet door vrijwilligers. SESAM adviseurs zijn senioren die hun sporen hebben verdiend en ervaring hebben in leidinggevende functies. Nu zetten zij zich – op basis van vrijwilligheid – in voor de samenleving: voor u en uw organisatie. Kijk hier voor de bron en meer informatie.

Lokale fondsen
In Nederland zijn ongeveer 50 lokale fondsen actief die zich hebben aangesloten/verbonden bij/aan Lokale Fondsen Nederland (LFN). Een lokaal fonds is een door betrokkenen personen (vrijwilligers) en/of bedrijven zelfstandig geleide private organisatie, die mensen bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën, geld én adviezen realiseert of initieert een lokaal fonds tal van uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. Onder andere op het gebied van welzijn, kunst, cultuur, sport, dieren, natuur en gezondheid. Informeer in jouw eigen gemeente of er een dergelijk lokaal fonds actief is en of zij ook mogelijkheden zien om adviezen te vertrekken. Een van de fondsen die dit in ieder geval doet is het Nieuwegein Fonds. NB. Er bestaan nog meer soortgelijke fondsen maar die zijn niet zijn aangesloten bij de LFN). Kijk hier voor de bron en meer informatie.

Ten slotte
Maak gebruik van de adviesmogelijkheden van de verschillende organisaties en personen die daartoe van harte bereid zijn. Schroom niet contact met hen te zoeken (en natuurlijk kun je ook in je eigen familie-, vrienden-, en kenniskring rondvragen als je behoefte hebt aan een specifiek advies) om zo het bestuurswerk te kunnen verlichten. Laat je dus helpen en adviseren want goede adviezen kunnen jouw club verder helpen. Succes!

NB. Dit artikel verscheen ook in SportFM nr. 5 die vrijdag 20 oktober verscheen. Als abonnee ontvang je 4 keer per jaar Sport FM op de deurmat en 2 keer digitaal in jouw mailbox. Daarnaast kun je alle E-specials bekijken. Nog geen abonnee? Ga naar onze informatie hierover.