29 manieren voor effectieve interne communicatie

Communicatie en sportverenigingen. Vaak ligt de focus bij dit onderwerp op hoe je leden, vrijwilligers en sponsoren optimaal bij de club betrekt. Of hoe je met communicatie juist nieuwe doelgroepen naar de club trekt.

Aantrekkelijke en populaire content is onmisbaar voor een ambitieuze sportvereniging. De meer ‘interne en verborgen’ communicatie dreigt soms onder te sneeuwen in de communicatieaanpak. Terwijl je juist hiermee kunt zorgen voor onder meer goede samenwerking tussen bestuur, commissies en vrijwilligers en een goede band met ouders. Dit artikel helpt je op weg met vele praktische tips en ideeën om de interne communicatie mee te versterken.

Interne doelgroepen
Verenigingen kunnen hun doelgroepen opsplitsen in interne en externe doelgroepen. Interne doelgroepen zijn personen of organisaties die nauw en direct zijn betrokken bij de vereniging, bijvoorbeeld door een lidmaatschap of wekelijks bezoek aan de club. Voorbeelden van deze doelgroepen zijn leden, bestuur, commissies, andere vrijwilligers, ouders, donateurs en de sportparkbeheerder. Deze doelgroepen hebben doorgaans een grotere communicatiebehoefte en/of -interesse dan externe doelgroepen.

Externe doelgroepen bevinden zich op een grotere afstand van de verenigingen en zitten op andere, minder gedetailleerde informatie te wachten dan de interne doelgroepen. In de praktijk lopen interne en externe communicatie bij sportverenigingen vaak door elkaar heen. Daar is in principe niets mis mee; een flink deel van de berichten is zowel voor interne als externe doelgroepen de moeite waard. Bovendien zijn diverse communicatiemiddelen van een club voor beide doelgroepen goed te volgen én interessant, zoals de website of social media-kanalen.

Om het onderscheid tussen interne en externe communicatie aan te scherpen, helpen de volgende omschrijvingen. Interne communicatie is communicatie specifiek en alleen gericht op (een deel van de) interne doelgroepen. Externe communicatie is gericht op iedereen: externe én interne doelgroepen.

Interne communicatie
Een deel van de berichten voor interne doelgroepen is niet relevant of geschikt voor een breed publiek. Dat kan bijvoorbeeld berichten betreffen die alleen voor een specifiek gezelschap relevant zijn, zoals voor leiders, trainers, aanvoerders, commissieleden, ouders van de E3 en de oud papierploeg. In deze gevallen is communicatie een interne aangelegenheid en zijn interne communicatiemiddelen de geschikte kanalen. Deze kunnen variëren van persoonlijke communicatie in de vorm van bijeenkomsten tot e-mailcontacten. Ook digitale groepen kunnen een uitkomst zijn voor interne communicatie.

Bij mijn inmiddels voormalig werkgever Rotterdam Sportsupport (sinds maart ben ik als Manager Communicatie en Media werkzaam voor de Nevobo) verdiepten we ons met een aantal collega’s in manieren om effectief met interne doelgroepen te communiceren. De veelal praktische ideeën, geclusterd in vier categorieën, volgen hieronder.

Het hele artikel lezen? Sport FM 17.2 valt op 11 april op de deurmat! De E-Special ‘Interne communicatie’ verschijnt begin december. Op de hoogte blijven wanneer onze E-Specials online staan? Meld je aan op onze nieuwsbrief!